FX系列PLC的计数器功能结构和使用介绍
2018-03-13  来源:本站

1. 功能:

Ø          对内部元件XYMSTC的信号进行计数。

2. 结构:

Ø       线圈、内部触点、设定值寄存器()、当前值寄存器()

3.设定值

Ø           等于计数脉冲的个数。用常数K设定

4. 定时器地址编号

Ø           字母C+(十进制)地址编号

        C0 C255