S7-200的扩展配置 由CPU222组成的扩展
2024-02-10  来源:网络或本站原创

S7-200的扩展配置是由S7-200的基本单元和扩展模块组成。其扩展模块的数量受两个条件约束:一个是基本单元能带扩展模块的数量;另一个是基本单元的电源承受扩展模块消耗DC5V总线电流的能力。

编址举例

CPU222组成的扩展

CPU222组成的扩展配置可以由CPU222基本单元和最多两个扩展模块组成,CPU222可以向扩展单元提供的DC5V电流为340mA

1:若扩展单元为16DI/16DOEM223模块,查得该模块耗DC5V总线电流为150/160 mA。小于CPU222可以提供DC5V的电流,所以这种配置是可行的。

CPU222基本单元(8DI/6DO

EM22316DI/16DO

I0.0     Q0.0

I0.1     Q0.1

I0.2     Q0.2

I0.3     Q0.3

I0.4     Q0.4

I0.5     Q0.5

I0.6

I0.7

I1.0     Q1.0

I1.1     Q1.1

I1.2     Q1.2

I1.3     Q1.3

I1.4     Q1.4

I1.5     Q1.5

I1.6     Q1.6

I1.7     Q1.7

I2.0     Q2.0

I2.1     Q2.1

I2.2     Q2.2

I2.3     Q2.3

I2.4     Q2.4

I2.5     Q2.5

I2.6     Q2.6

I2.7     Q2.7

2:若扩展单元为16DI/16DOEM2234AI/1AOEM235。查得:EM223模块耗DC5V总线电流为150/160 mAEM235模块耗DC5V总线电流为30 mA,总消耗电流为180/190 mA,小于CPU222可以提供DC5V的电流,所以这种配置是可行的。

CPU222基本单元(8DI/6DO

EM22316DI/16DO

EM2354AI/1AO

I0.0     Q0.0

I0.1     Q0.1

I0.2     Q0.2

I0.3     Q0.3

I0.4     Q0.4

I0.5     Q0.5

I0.6

I0.7

I1.0     Q1.0

I1.1     Q1.1

I1.2     Q1.2

I1.3     Q1.3

I1.4     Q1.4

I1.5     Q1.5

I1.6     Q1.6

I1.7     Q1.7

I2.0     Q2.0

I2.1     Q2.1

I2.2     Q2.2

I2.3     Q2.3

I2.4     Q2.4

I2.5     Q2.5

I2.6     Q2.6

I2.7     Q2.7

AIW0

AIW2

AIW4

AIW6

 

AOW0